site Android mobile spy software-keylogger Gps espion pour iphone Kit espion spy gear Travian comment Spy Iphone 4 spy microphone Video surveillance telephone mobile Telecharger logiciel Logiciel espionnage android gratuit Meilleur Enlever logiciel Spy software iphone 600 free link site Application surveillance iphone 6 Plus Logiciel mouchard iphone 5s site Comment espionner quelquun dans une maison Espionner iphone 5 non jailbreakГ© Application pour espionner portable gratuit Video surveillance press here site Logiciel espion telephone avis

GRC Ajdovščina

Pomoč

Statistika

Pregled števila intervencij gasilskih in drugih enot

s številom sodelujočih pripadnikov enot

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

Skupaj

Vrsta enote

A

S

Prostovoljna teritorialna gasilska društva

53

218

Poklicna gasilska enota

237

506

        GRC AJDOVŠČINA

237

506

        Januar

18

38

        Februar

23

53

        Marec

16

32

        April

9

13

        Maj

16

32

        Junij

16

34

        Julij

16

34

        Avgust

28

59

        September

26

62

        Oktober

13

25

        November

33

76

        December

23

48

Skupaj

290

724

 

 

 

 

 

  Iz tabele je razvidno, da je Gasilsko reševalni center v letu 2013 opravil 237 intervencij. Iz tabele je razvidno, da je bil najbolj obremenjujoč mesec november, sledita mu avgust in september.    

A* - število aktiviranj

S* - število sodelujočih

Prikazani podatki so zajeti za leto 2013 in s podatki do 2.1.2014

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju so prikazane intervencije po dogodkih in sicer lahko iz razpredelnice razberemo, da je največ opravljene tehnične in druge pomoči, sledijo mu požari in takoj nato prometne nesreče.

 

 

Po dogodkih

Število intervencij

Število sodelujočih

Število mrtvih

Število poškodovanih

Stroški intervencij €

NARAVNE NESREČE

18

38

0

0

 

        Poplave

7

15

 

 

 

        Plazovi

3

6

0

0

 

        Močan veter

8

17

0

0

 

DRUGE NESREČE

12

27

1

0

 

        Ogrožanja ali napad živali na ljudi in stvari

7

14

0

0

 

        Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih

1

2

 

 

 

        Delovne in rudniške nesreče

3

9

1

0

 

        Nesreče na vodi in v vodi

1

2

 

 

 

NESREČE V PROMETU

50

111

1

6

 

        Nesreče v cestnem prometu

50

111

1

6

 

POŽARI IN EKSPLOZIJE

57

144

0

1

 

        Požari v objektih

21

63

0

1

 

        Požari na prometnih sredstvih

13

30

0

0

 

        Požari v naravi oziroma na prostem

21

47

0

0

 

        Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

2

4

 

 

 

ONESNAŽENJA, NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

10

21

0

0

 

        Sproščanja nevarnih plinov

3

6

 

 

 

        Nesreče z nevarnimi snovmi

7

15

0

0

 

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

77

136

0

0

0

        Tehnična in druga pomoč

77

136

0

0

0

Skupaj

224

477

2

7

0

 

 

 • Iz galerije

  • MOČNA BURJA-prevrnjen tovornjak!
  • Požar industrijskega stroja!
  • Prometna nesreča!
  • MOČNA BURJA!
  • Vetrolom!
  • Zaklenjeno stanovanje!
  • Prometna nesreča!
  • Iztekanje gnojice!
 • Povezave