Gasilsko reševalni center Ajdovščina se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani GRCAJDOVSCINA.SI v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran https://grcajdovscina.si.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran GRCAJDOVSCINA.SI je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.1.

DOSTOPNE ALTERNATIVE

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh GRCAJDOVSCINA.SI, lahko uporabniki dobijo:

NABOR STORITEV ZA DOSTOPNOST

Spletno mesto vam omogoča:

  • izbiro barvne sheme,
  • izbiro pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med različnima pisavama),
  • izbiro velikosti pisave,
  • informacije v znakovnem jeziku.
  • Kompatibilnost – Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 14. 4. 2023.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov info@grcajdovscina.si ali po telefonu (05) 366 11 23.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.