.

Območje posredovanja

Z uredbo Vlade Republike Slovenije o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/2007) je enota določena za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena.

0 kvadratnih kilometrov površin
0 prebivalcev
0 naselji v obeh občinah
0 krajevnih skupnosti

Gasilsko reševalni center Ajdovščina posreduje na območju občine Ajdovščina in občine Vipava skupaj pokrivamo področje veliko 352 kvadratnih kilometrov kjer živi približno 25000 prebivalcev. V občini Ajdovščini pokrivamo 45 naselji v 26 krajevnih skupnostih, v občini Vipava pa 20 naselji v 11 krajevnih skupnostih.

Delujemo na zelo razgibanem terenu, pokrivamo tri večje vodotoke reko Vipavo, Hubelj in Lokavšček ter umetno akumulacijsko jezero Vogršček, najvišja točka območja je Mali golak na nadmorski višini 1495m.

Območje pokriva 44% gozda kateri predstavlja veliko nevarnost gozdni požarov, katere nastajajo v poletnem času. V zimskem času se srečujemo z močno burjo ki presega hitrosti 200km/h ter snegom v višjih naseljih, ter poplavami vodotokov.

Skozi dolino poteka hitra cesta od Razdrtega do Vrtojbe v dolžini 42.1 km katero pokrivamo v 80% preostanke pa Gasilka enota Nova Gorica v Občini Nova Gorica. Hitra cesta je sestavljena 27 podvozov, 14 nadvozov, 22 mostov, 24 viaduktov (od tega samo čez Rebernice 16), 6 pokritih vkopov in 4 predori najdaljši meri 612 m.

Hitra cesta je tranzitno zelo obremenjena in zahtevna za posredovanja glede na podatek o velikem povečanju prometa na AC H4 lahko samo predvidevamo, da se je tudi količina prepeljanih nevarnih snovi povečala. Glede na intenziven cestni prevoz naftnih derivatov iz skladišča naftnih derivatov  Petrola in distribucijo po Sloveniji lahko zaključimo, da so naftni derivati najpogosteje prevažane nevarne snovi v občini Ajdovščina.

Mesto Ajdovščina je povezano z železniško progo v omrežje SŽ. Železniška proga se v železniškem vozlišču v Prvačini povezuje z železniško progo Sežana-Nova Gorica. Proga služi le za potrebe občasnih prevozov za potrebe industrije.

V neposredni bližini mesta Ajdovščina je športno letališče, ki ga upravlja Aero klub J. Križaj. Dejavnost kluba je komercialno–turistično letenje in alternativno športno letenje. V sklopu kluba je letališče in letališka stavba. Iz vidika požarnega varstva ne predstavlja posebne nevarnosti, vse pogostejše pa so intervencije reševanja ponesrečenih športnih letalcev–padalcev, zmajarjev in letalcev na ultralahkih letalih.

error: Te slike so zaščitene.