.

ORGANIZIRANOST

Organiziranost javne gasilske službe občine Ajdovščina sestavlja poklicna gasilska enota in štiri prostovoljna gasilska društva.

Javna gasilska služba je organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in s predpisi, z medsebojnimi usklajevanimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

GRC Ajdovscina vaja
GRC Ajdovscina vaja

 

Javno gasilsko službo v Ajdovščini opravljajo:

  • Gasilsko reševalni center Ajdovščina (osrednja enota)
  • Prostovoljno gasilsko društvo AJDOVŠČINA
  • Prostovoljno gasilsko društvo COL
  • Prostovoljno gasilsko društvo SELO
  • Prostovoljno gasilsko društvo ŠMARJE

Pravila službe natančno določajo način izvajanja gasilske službe, razporeditev delovnega časa, najmanjše število navzočih gasilcev, potek intervencije (alarmiranje, izvoz, vožnja, vodenje, uporaba zaščitne opreme, poročanje), usposabljanje, vaje ter druga pravila, povezana s hišnim redom in ravnanjem posameznika v GRC Ajdovščina.

Gasilsko službo danes sestavlja 14 gasilcev, razporejenih v štiri izmene. Vsi posamezniki s svojimi različnimi tehničnimi znanji tvorijo celoto. Delo v izmenah poteka v delovnem ciklusu 12ur (služba), 24ur (prosto), 12ur (služba), 48ur (prosto). Takšen cikel se ponavlja ne glede na dan v letu. Ker izmeno sestavljajo trije gasilci, morajo vsi znati opravljati delo dispečerja, voznika, strojnika, napadalca,… Ves čas imamo na domu v stalni pripravljenosti najmanj enega gasilca, kateri mora ob vsaki intervenciji priti v enoto (v trenutku izvoza ima vezane vse klice iz enote na njegov telefon), po potrebi zorganizirati dodatno pomoč, ali se udeležiti intervencije. Gasilec je v stalni pripravljenosti 24ur, med njegovo dnevno-nočno izmeno. Delovna izmena zapusti območje enote, po prejemu klica na pomoč v času krajšem od ene minute.

Prostovoljna gasilska društva nam vsaka na svojem območju nudijo pomoč, saj le s skupnimi močmi lahko opravimo dobro gasilko delo.

error: Te slike so zaščitene.