VSAK KDOR PRIJAVI  PROMETNO NESREČO, MORA POVEDATI:

–         svoje ime – torej se mora predstaviti s polnim imenom in naslovom

–         točen naslov  oziroma lokacijo,  kje se je zgodila prometna nesreča (občina, hitra ali magistralna cesta, lahko tudi doda najbližji večji ali znan objekt, ulico

–         kakšna vozila so v nesreči zajeta – zelo pomemben podatek za gasilce – zaradi takojšne izbire ustreznega gasilskega vozila

–         koliko ljudi je poškodovanih

–         če nesreča ogroža ljudi, neposredno okolico ali je morebiti v vozilu ukleščena oseba ali več oseb

 

  • POTEK REŠEVALNE AKCIJE: obsega

–          Sprejem poziva oz. prijava nezgode

–          Določitev interventnih vozil in opreme

–          Seznanitev intervencijske ekipe o nesreči

–          Izvoz in vožnja na intervencijo

–          Zavarovanje mesta nezgode

–          Ogled mesta in ugotovitev stanja

–          Reševanje ljudi in živali

–          Reševanje tehničnih sredstev in materialnih dobrin

–          Evidentiranje dogodkov s fotografiranjem ali snemanjem

–          Sanacija mesta nezgode in

–          Analiza poteka reševanja z vsemi udeleženci

Ponosno skrbimo za vas.