NAVODILO ZA OBČANE V PRIMERU POŽARA

Kako ravnamo ob požaru v naravi

Pri požaru, zlasti če gorita suha trava in podrast se sproščajo zelo visoke temperature. Zgornja plast zemlje se, še posebej v suhem obdobju, ko je ta izsušena zelo segreje. Zaradi tega veliko rastlinskih koreninic in humusa zgori. Preživijo le bolj odporne rastline, to je ponavadi manj vredno rastlinje. Na požarnem območju se zato lahko vegetacija tudi spremeni. Bolj kakovostna a občutljivejša propade, manj kakovostna in bolj odporna pa preživi in se razbohoti. Ostanke gorenja (pepel) odnašata veter in padavinska voda, s tem pa se osiromašenje zemlje in erozija še zvečata. Poleg tega se pri gorenju organskih snovi sproščajo škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje.

Požari v naravi so neposredno življenjsko nevarni za ljudi in živali, saj jim spreminjajo varovalne, gnezdilne in prehranske razmere. Posledice požara v naravi oziroma njihovi negativni vplivi na živali so lahko usodni in dolgotrajni. Požarom so najbolj izpostavljene živali, ki imajo majhna bivalna območja in tiste, ki živijo v podrasti, v plasteh odpada ali v zgornji plasti zemlje. Te ponavadi v požarih propadejo. Obdobje pojavljanja požarov v naravi sovpada tudi z obdobjem ptičje gnezditve in vzreje mladičev. Odrasle živali požaru lahko uidejo, zalega pav ognju praviloma propade.

 

Sežiganje odpadkov na poljih, travnikih in vrtovih

Odpadki naj bi se v naravi sežigali le podnevi med 08.00 in 18.00 uro, ob stalnem nadzoru odraslega človeka. Ob vetrovnem vremenu odpadkov ne sežigajte. Kraj njihovega sežiganja naj bo oddaljen najmanj 100 m od stanovanjskih in drugih objektov, najmanj 50 m od javnih prevoznih poti in najmanj 20 m od parkovnih površin in zaščitenih rastlin.

Ogenj pogasite tako, da žerjavico polijete z vodo ali jo posujete z zemljo ali peskom, nato pa jo še poteptate.

Če nameravate sežigati večje količine naravnih odpadkov, obvestite o kraju in času njihovega sežiganja gasilce ali center za obveščanje 112.

V obdobju razglašene požarne nevarnosti na prostem je prepovedana uporaba odprtega ognja ali kurjenja v naravi. Po razglasitvi velike požarne nevarnosti je treba dosledno upoštevati predpisane ukrepe.

 

V sušnem obdobju se je treba v naravi izogibati predvsem:

  • Nenadzorovani uporabi ognja in sežiganju odpadkov, zlasti na njivah, vrtovih, sadovnjakih in vinogradih, ki so v bližini gozdov
  • Kajenju v gozdovih in njihovi neposredni bližini
  • Kurjenju žarov zunaj urejenih kurišč
  • Odmetavanju cigaretnih ogorkov in lahko vnetljivih materialov iz vozil.

Ponosno skrbimo za vas.