.

Požari

Požare delimo na stavbne požare in požare v naravi. Do takšne delitve prihaja zaradi različnih načinov posredovanja, izbire opreme in vozila za samo posredovanje.

Stavbni Požari

Ob takšnih dogodkih nam na pomoč priskočijo prostovoljni gasilci, odvisno od tega, na katerem območju je požar. Za te požare imamo posebej namenjeno gasilsko vozilo in opremo v njem. Pomembna je tudi oprema gasilca in njena pravilna uporaba. Požar v zaprtem prostoru za gasilca predstavlja prav posebno nevarnost (velika temperatura, dimni plini, …), zato moramo uporabljati intervencijske obleke in dihalne aparate. Pomembna je njihova pravilna namestitev in uporaba, saj le tako lahko uspešno posredujemo. Pri takšnih požarih je zelo pomembno hitro posredovanje, saj se požar v stavbah zaradi velikega števila gorljivih stvari hitro širi po prostoru.

Požar v zaprtem prostoru za gasilca predstavlja prav posebno nevarnost.

Požari v Naravi

Pri požarih v naravi se posreduje z manjšimi gasilskimi vozili, katera so namenjena takšnim posredovanjem. Tudi na teh intervencijah nam na pomoč priskočijo prostovoljni gasilci z določenega območja. Predvsem v sušnih obdobjih imamo veliko takšnih dogodkov. Burja, ki je značilna za naše območje, predstavlja dodatno oviro, saj se z njeno pomočjo ogenj hitro širi po okolici. Tako se lahko tudi nadzorovano kurjenje hitro spremeni v pravi požar, zato previdnost pri kurjenju v naravi ni nikoli odveč!

Burja, ki je značilna za naše območje, predstavlja dodatno oviro, saj se z njeno pomočjo ogenj hitro širi po okolici.

Za hitro odkrivanje takšnih požarov imamo poseben program HOLISTIC. Na treh različnih lokacijah imamo nameščene termo kamere, katere neprestano pregledujejo območje in ob zaznani povečani temperaturi sprožijo alarm. Ob takšnem alarmu gasilec v dežurni sobi na kameri pregleda kraj dogodka in oceni situacijo, ter izvede potrebne postopke za posredovanje. To nam omogoča hitro zaznavanje požara in tako tudi hitro posredovanje ter preprečitev širjenja požara.

požari-11

požari-12

error: Te slike so zaščitene.