.

Storitve

storitve-gasilni-aparat-slika

Smo pooblaščeni servis za:

  • Prodajo gasilnih aparatov in opreme
  • Vzdrževanje ročnih in prenosnih gasilnih aparatov
  • Preizkušanje hidrantnih omrežij
  • Izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem delovanju

Več …

Gasilsko reševalni center je pooblaščena organizacija za preizkušanje hidrantih omrežij. Več …

Izvajamo prevoze pitne vode. Temu namenjena je naša avtocisterna s prostornino 6000 L, ki je kontrolirana in pregledana po sistemu HACCP. Več …

Izvajamo omenjena usposabljanja, kjer posameznik osvoji znanje gašenja začetnih požarov, spozna delovanje gasilnih aparatov in hidrantnih omaric. Več …

Požarna straža predstavlja fizično izvajanje požarno preventivnih postopkov  pred, med in po večjih javnih prireditvah, izvajanju vročih del oz. aktivnosti, ki lahko povzročijo požar in se izvajajo v prostoru, ki za to ni posebej prilagojen. Več …

Osnovna zaščitna oprema gasilca je med drugim tudi izolirni dihalni aparat (IDA). Gasilcu omogoča delovanje v območju v katerem so prisotni dim, razni plini, nevarne snovi. Več …

Cenik je v pripravi. Več …

error: Te slike so zaščitene.