.

Servis IDA

NAMEN UPORABE IZOLIRNIH DIHALNIH APARATOV (IDA)

Osnovna zaščitna oprema gasilca je med drugim tudi izolirni dihalni aparat (IDA). Gasilcu omogoča delovanje v območju v katerem so prisotni dim, razni plini, nevarne snovi.

SESTAVA IN VRSTE IDA

Dihalni aparat sestavlja tlačna posoda, hrbtišče oziroma nosilec, pljučni avtomat ter obrazna maska. V naši polnilnici se srečujemo z različnimi proizvajalci IDA: MSA (Auer), Interspiro, Drager, Sabre, Rosenbauer, Luxfer.

PREGLED IN POLNITEV

Periodično menjavo zraka opravimo na pol leta tako za enoto GRC-Ajdovščina, kot za PGD društva, ki delujejo na našem območju. Ob polnitvi tlačne posode se opravi vizualni pregled hrbtišča (nosilca), visoko in nizko-tlačni sistem, opravi se minutni test (puščanje sistema), pregleda se ustreznost tesnila.

Tlačne posode morajo biti pregledane n A-testirane po navodilih proizvajalca. Take posode pošljemo na pregled k pooblaščeni ustanovi.

Po potrebi se opravi tudi čiščenje in sušenje mask in čiščenje pljučnih avtomatov.

NOVOSTI

V letu 2019 je GRC-Ajdovščina s preureditvijo določenih prostorov pridobil tudi novejšo polnilnico IDA.

Za potrebe polnjenja tlačnih posod je polnilnica opremljena s kompresorjem Bauer PE 250-MVE kapacitete 250 L/min.

Za hitrejše polnjenje v primeru večjih intervenciji in vajah, kjer je potreba zraka večja, skrbi banka zraka s 160 L in polnilna rampa s štirim ipriključki z možnostjo polnjenja 225 in 330 bar.

POLNJENJE TLAČNIH POSOD IDA

Gasilsko reševalni center Ajdovščina nudi in izvaja v sklopu servisa gasilske opreme, tudi polnjenje tlačnih posod z zrakom za izolirne dihalne aparate in potapljaške aparate.

Poleg polnjenja in vzdrževanja vam v našem servisu IDA nudimo:

  • Čiščenje in dezinfekcija IDA in zaščitne maske
  • Čiščenje in dezinfekcija zaščitnih oblek za nevarne snovi
  • Pregledi in redni servisi, svetovanje in vodenje evidenc o pregledih IDA
  • Tlačne preizkuse in generalne preglede IDA (na vsakih 6 let oziroma 3 leta) izvajamo v organizacijah, ki imajo ustrezno pooblastilo urada in proizvajalca za generalne preglede.
error: Te slike so zaščitene.