.

Politika varstva osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas
obveščamo, da je Javni zavod GRC Ajdovščina  za pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov imenovala Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je
dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

Ime vlogeOsebni podatki, ki se zbirajoRok hrambe osebnih podatkovNamenPravna podlaga
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatkiVlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.5 let.Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo.v RS: Uredba(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkovVlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.5 let.Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov.v RS: Uredba(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
error: Te slike so zaščitene.