OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Gašenje požarov in reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin ob naravnih, tehničnih in drugih nesrečah je delo v povečani nevarnosti. Pri gašenju in reševanju so gasilci in reševalci pogosto srečujejo z nepredvidljivimi nevarnostmi rušenja gorečih objektov, eksplozijami, strupenimi snovmi, toplotnim sevanji, nevarnosti udara električnega toka in drugimi nevarnostmi. Za varnost gasilca ni potrebno le znanje ovarnem delu, ampak tudi poznavanje zaščitne opreme in sredstev varstva pred različnimi nevarnostmi, ki nastopajo pri gašenju in reševanju.

GASILSKA ZAŠČITNA OPREMA MORA BITI STANDARDIZIRANA IN TIPIZIRANA.

To pomeni, da mora biti kakovostno izdelana iz ustreznih materialov in poenotena. Na slovenskem trgu se vse bolj uveljavljajo na tem področju evropski in svetovni normativi.

Za vas ponosno skrbimo.