Slika-GRC-ajdovščina-Operativa
Slika-GRC-ajdovščina-Operativa

Vsi zaposleni poklicni gasilci v Gasilskem reševalnem centru Ajdovščina so certificriani prvi posredovalci. Nekateri izmed njih imajo opravljeno ITLS Basic dodatno usposabljanje. Več …

Med ljudmi se pojavlja vse večje zanimanje za športe na vodi in v njej. Te dejavnosti predstavljajo zanimiv način preprečevanja negatinih učinkov sodobnega življenja. Tako je tudi v našem kraju poraslo povpraševanje po športih na rekah Hubelj in Vipava. Več …

Vse večje število prometnih udeležencev pomeni tudi večjo možnost prometnih nezgod, zato se statistično gledano posredovanje ob prometnih nezgodah povečuje iz leta v leto. Ob prometnih nesrečah posredujemo na celotnem območju občin Ajdovščina in Vipava, na hitri cesti pa posredujemo na območju od Razdrtega do Vogrskega. Več …

Požare delimo na stavbne požare in požare v naravi. Do takšne delitve prihaja zaradi različnih načinov posredovanja, izbire opreme in vozila za samo posredovanje. Več …

V  letu 2018 smo gasilci Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina posredovali na 287 intervencijah. Po številu intervencij na posameznega operativnega gasilca se v primerjavi z drugimi poklicnimi enotami uvrščamo na prvo mesto. Več …