POKLICNA GASILSKA ENOTA

Gasilska operativa 2014

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je danes organiziran kot javni zavod, ki opravlja 24 urno dežurstvo z minimalno skupino. Pri intervencijah nam v pomoč priskočijo ostali poklicni in prostovoljni gasilci, ki so dosegljivi na domu. Za alarmiranje in aktiviranje uporabljamo pozivnike in mobilne telefone.

Gasilski dom in vozni park

V zavodu je trenutno 15 zaposlenih. Operativnih gasilcev je trinajst. Denarna sredstva za plače in ostale stroške pridobivamo iz različnih virov. Občinska sredstva, republiška sredstva iz naslova koncesij in sredstva, ki jih pridobivamo na trgu.

Za vas ponosno skrbimo.