.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Gasilsko reševalni center Ajdovščina (krajše GRC Ajdovščina) je bil ustanovljen leta 1963 in je ena najstarejših poklicnih gasilskih enot v Sloveniji. Skozi dolga desetletja je v njem delovalo mnogo dobrih in srčnih ljudi, ki so vedno znova dokazovali svojo predanost ideji gasilstva, pa za svoj trud niso zahtevali, niti pričakovali javnega priznanja in slave. Več …

Korenine gasilstva v Vipavski dolini segajo v leto 1887, ko so v Vipavi ustanovili prvo prostovoljno gasilsko društvo na Primorskem. Do prve svetovne vojne so nastala še ostala društva v občini Ajdovščina (PGD Podnanos leta 1892, PGD Vrhpolje in PGD Selo 1911). Leta 1925 je v mestu Ajdovščina bilo ustanovljeno gasilsko društvo Ajdovščina. Več …

Z uredbo Vlade Republike Slovenije o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/2007) je enota določena za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena. Več …

Organiziranost javne gasilske službe občine Ajdovščina sestavlja poklicna gasilska enota in štiri prostovoljna gasilska društva. Več …

error: Te slike so zaščitene.