VOLKSWAGEN CADDY

VOLKSWAGEN CADDY

Vozilo: VOLKSWAGEN CADDY

Volkswagen Caddy opravlja vlogo povelniškega vozila. V njem se
nahaja oprema za zavarovanja kraja nesreče, vodenje intervencij, nudenje
prve pomoči in komunikacijska oprema.