Avgust

Avgust

Čeprav velja avgust za bolj počasen, počitniški mesec, smo imeli gasilci precej dela. Na različnih intervencijah smo posredovali petindvajsetkrat.

Preživeli smo precej sušno obdobje, zato smo gasili kar nekaj požarov v naravi. Nekoliko večja požara sta se zgodila v začetku meseca, ob cesti med Ajdovščino in Colom, ter ob koncu meseca, v Selu. Na teh intervencijah smo posredovali skupaj z gasilci prostovoljnih enot z našega območja. Poklicani smo bili tudi h gašenju stavbnega in pa industrijskega požara.

Zaradi časa dopustov je večja gostota prometa na cestah botrovala k porastu števila prometnih nesreč v našem območju posredovanja. V nekaterih je nastala samo materialna škoda, v nekaterih pa so bile na žalost poškodovane tudi osebe.

Posredovali smo ob nesreči z nevarno snovjo, kjer je bil z neznano snovjo onesnažen potok. Kar nekajkrat so našo tehnično pomoč potrebovali tudi občani. Poletne nevihte so jim povzročale prenekatere težave, tako smo večkrat črpali vodo iz objektov. V vasi Bela je nevihta s točo povzročila veliko škode – tam smo pomagali pri začasnem prekrivanju strehe stanovanjske hiše ter odpravljali druge posledice nevihte.

Našo enoto je obiskalo tudi kar nekaj skupin otrok iz poletnega varstva. Z veseljem smo jim predstavili poklic gasilca, delovanje enote in našo opremo.

Izmene so ves čas opravljale redna usposabljanja, preglede in vzdrževanja opreme.