Junij 2023

V mesecu juniju smo poklicni gasilci posredovali 23-krat. Od tega je bilo 5 požarov, 9 prometnih nesreč, 1 nesreča z nevarno snovjo, 9 – krat pa smo nudili drugo tehnično pomoč. Pomoč smo nudili 9-im poškodovanim osebam. Tako smo v letošnjem letu posredovali že na 173 intervencijah.

V juniju smo imeli tudi precej različnih vaj in usposabljanj. Udeležili smo se vaje na temo obvladovanja množičnih nesreč, ki jo organizira PGD Postojna. Ker je takih nesreč relativno malo, so vaje še toliko bolj pomembne, da ostanemo pripravljeni tudi na take scenarije. PGD Postojni se zahvaljujemo za organizacijo in povabilo. V juniju smo nato imeli še skupne vaje z jamarsko reševalno službo in skupne vaje s PGD Col. Imeli smo tudi eno večjo vajo v Ajdovščini, skupaj s PGD Ajdovščina, nekateri naši zaposleni pa so se udeležili tudi usposabljanja za delo s helikopterjem.

Konec meseca se nam je v enoti, po uspešno zaključenem šolanju, pridružil naš novi sodelavec. V gasilski šoli na Igu se je šolal 6 mesecev ter s tem pridobil potrebno znanje za posredovanje pri vseh intervencijah.

V okviru 60-letnice enote, smo organizirali tudi družabno kolesarjenje “60 km za 60 let”, katerega so se udeležile vse reševalne službe na našem območju.