Javno naročilo “izvedba nadgradnje gasilskega vozila”

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izvedba nadgradnje gasilskega vozila.
Javno naročilo Izvedba nadgradnje gasilskega vozila je objavljena na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN004836/2023-B01, z dne 19. 7. 2023.
Rok za oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje je do 31. 8. 2023, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.
Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 16. 8. 2023 do 12. ure.