iGRAJMO SE ZA VARNOST 2023

Preventivna prireditev, ki jo organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina, se je po 4 letih vrnila v ajdovske Pale. Otroci iz ajdovskih in vipavskih osnovnih šol in vrtcev so se lahko spoznali z delom vseh reševalnih služb v naši občini. Tako so se srečali z gasilci, reševalci, policijo, jamarji, gorskimi reševalci, radioamaterji, civilno zaščito, Rdečim križem, društvom reševalnih psov in podobnimi organizacijami. Prometna šola Šolskega centra Nova Gorica je predstavljala varno vožnjo s kolesom, kar je bila tudi osrednja nit letošnje prireditve. Gasilci GRC Ajdovščina smo več kot 1000 otrokom predstavili svoje delo, osebno varovalno opremo, orodje ter vozilo za posredovanje ob prometnih nesrečah.

Glavni dogodek prireditve je bila prikazna vaja, kjer smo gasilci, policisti in reševalci prikazali posredovanje ob prometni nesreči, kjer so udeleženi kolesar, kombinirano vozilo in avtomobil. Policisti so poskrbeli za zavarovanje kraja dogodka, reševalci so prevzeli najhujšega poškodovanega, naloga gasilcev pa je bila stabilizacija vozil in tehnično reševanje ukleščene osebe.

Menimo, da je bila prireditev zelo uspešna, saj se otroci srečali z veliko preventivnimi nasveti za varno udeležbo v cestnem prometu, hkrati pa so se spoznali z vsemi reševalnimi službami na našem območju ter kakšni postopki stečejo ob morebitni prometni nesreči.