Odpiranje vrat Ljudske univerze

V petek 06.09.2019, smo odšli na Stritarjevo ulico 1, v Ajdovščini in s strokovnim posegom odprli zaklenjena vrata.