Poplave

Poplave

V petek, 25. 9. 2020, je celotno območje Občine Ajdovščina zajelo močno deževje. V manj kot 12. urah je zapadlo 200 l dežja na kvadratni meter. Zaradi te količine padavin, se je dvignila podtalnica, narasle so reke in hudourniki, kar je povzročilo veliko težav. Prvi klic na pomoč smo prejeli nekaj minut čez 8.00 zjutraj, nato pa telefon kar ni prenehal zvoniti. Kmalu je bilo jasno, da bo pomoč potrebovalo veliko število občanov, zato je vodja aktiviral celotno ekipo GRC Ajdovščina in gasilska društva iz GZ Ajdovščina ter GZ Vipava. Štab smo vzpostavili v prostorih GRC Ajdovščina. Posredovali smo na 25. različnih lokacijah, kjer smo črpali vodo iz stanovanjskih in industrijskih stavb, postavljali protipoplavne vreče, preusmerjali vodo ter čistiti odtočne kanale. Pri polnjenju protipoplavnih vreč so sodelovali tudi taborniki, skavti, jamarji in delavci komunale.

Izstopali sta dve intervenciji, ki sta bili tudi časovno zamudni. Pri prvi je voda poplavila proizvodne prostore. Da je odtekla, je bilo potrebno z delovnim strojem izkopati jarek, po katerem smo vodo preusmerili. Potrebno je bilo tudi črpati vodo iz prostorov in postavljali protipoplavne vreče. Pri drugi intervenciji je za gospodarskim objektom in hlevom priačelo nastajati večje jezero z veliko količino vode. Ta je tako narasla, da je poplavila objekt, v katerem je bilo spravljeno seno za krmo živali. V nevarnosti je bil tudi hlev z 200 kravami molznicami. Ker se je gladina hitro dvigala in so bile v nočnem času napovedane ponovne močne padavine, je bilo potrebno hitro ukrepanje. Vodo je bilo potrebno učinkovito prečrpati. Ker je bila količina res ogromna, smo uporabili veliko muljno črpalko. Gasilci smo postavili vso potrebno opremo, vključno z napeljavo cevovoda za odvod vode. Cevovod smo napeljali 300 m stran, kjer voda ni ogrožala nobenega objekta. Prečrpavanje je trajalo vse do sobote dopoldan, nato pa je sledilo pospravljanje in čiščenje opreme.

Radi bi se zahvalili gasilcem gasilskih zvez Ajdovščina in Vipava za vso pomoč, ki so nam jo tako požrtvovalno ponudili. Brez vas nam ne bi uspelo.