Požar nad Ajdovščino-“Zagriža”

V soboto 31.08.2019, smo bili obveščeni o požaru nad Ajdovščino, natančneje med Ajdovščino in Colom. Ob pregledu smo ugotovili, da je požar zajel gozd v približni izmeri 4 ha. Zaradi zahtevnosti in neprehodnosti poti smo pri gašenju aktivirali tudi helikopter slovenske vojske in prostovoljna gasilska društva: Ajdovščina, Col, Selo, Šmarje, Vipava, Vrhpolje in Podnanos. Za pomoč se vsem iskreno zahvaljujemo.