Seminar tehničnega reševanja

Seminar tehničnega reševanja

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je v soboto, 16. 11., v Ajdovščini, organiziral seminar tehničnega reševanja. Povabljena so bila prostovoljna gasilska društva Ajdovščina, Selo, Col, Šmarje, Vipava, Podnanos, Vrhpolje in nujna medicinska pomoč Ajdovščina.

Na seminarju je tokrat sodelovalo kar 42 udeležencev. Razdelili smo jih v šest mešanih ekip. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi delovnih točk, je sledil prikaz odprtja airbag sistema v vozilu. Nato so skupine nadaljevale delo na točkah, kjer so lahko vadili in utrjevali svoje spretnosti s pomočjo sledečih scenarijev:

  • iznos ponesrečenca iz osebnega vozila
  • stabilizacija vozila
  • ITLS pregled (protokol, ki nas uči sistematičnega pristopa k poškodovancu na terenu)
  • nameščanje CAD (sistem za ponesrečence s poškodbami hrbtenice, ki preprečuje, da bi pri iznosu ponesrečenca iz vozila dodatno poškodovali hrbtenico)
  • snemanje čelade in oskrba ponesrečenca
  • iznos ponesrečenca iz tovornega vozila

Na seminarju smo želeli predvsem obnoviti znanje, ki ga zgoraj omenjene ekipe že imajo. Zaradi bolješga sodelovanja na intervencijah, pa je zelo pomembno, da se med seboj tudi dobro razumejo, zato smo nekaj časa namenili medsebojnemu spoznavanju.

Zahvaljujemo se udeležencem seminarja in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji dogodka.