Sklep o prepovedi kurjenja v občini Ajdovščina

Sklep o prepovedi kurjenja v občini Ajdovščina