SKLEP o prepovedi kurjenja v občini Ajdovščina

SKLEP o prepovedi kurjenja v občini Ajdovščina