Maj 2023

V mesecu maju smo ajdovski poklicni gasilci posredovali 27-krat. Od tega je bilo 8 požarov, 7 prometnih nesreč, 12-krat pa smo nudili tehnično in drugo pomoč, kot so nujna odpiranja vrat stanovanjskih objektov ter odpravljanje posledic vetroloma. V maju smo nudili pomoč 10-im poškodovanim osebam. Tako imamo v letošnjem letu skupno že 150 intervencij.

S prostovoljnimi gasilskimi društvi smo v maju sodelovali na 5-ih požarnih intervencijah. Največja od teh je bila zagotovo požar gospodarskega objekta v Skriljah, kjer je zagorela sončna elektrarna na strehi. . Ob prihodu na kraj je bil požar že razširjen skozi ostrešje, približno na sredini objekta, zato smo aktivirali celotno enoto GRC Ajdovščina in celotno GZ Ajdovščina. Odklopili smo glavno stikalo sončne elektrarne in pričeli z gašenjem z zunanje strani objekta. Dežurni delavec Elektro Primorska je odklopil napajanje objekta v trafo postaji. Občana kateri je bil na kraju in prvi pričel z gašenjem je sosed odpeljal na pregled v zdravstveni dom zaradi vdihovanja dima in padca. Nato smo z obeh strani objekta naredili notranji napad, odstranili strop in začeli z gašenjem ostrešja z notranje strani. Sledila je sanacija, odstranitev in čiščenje. Zaradi hitrega posredovanja vseh sodelujočih se je požar hitro omejilo in s tem preprečilo ogromno škodo. Na intervenciji je sodelovalo 21 gasilcev z 8 vozili.

Vaje in usposabljanja: V mesecu maju smo poleg rednih operativnih vaj naše enote, izvedli tudi skupno vajo s PGD Selo. S takimi vajami krepimo na eni strani strokovno znanje, na drugi pa utrjujemo vezi tudi s prostovoljnimi gasilci in s tem dosežemo boljše sodelovanje na samih intervencijah. 2 naša zaposlena sta v maju opravila tudi tečaj za reševanje iz divjih vod – modul E ter s tem bistveno okrepila operativno pripravljenost za tovrstna reševanja. Poleg tega so se vodje izmen udeležili usposabljanja za vodenje sektorjev v organizaciji Severno Primorske regije. Tako bomo bolje pripravljeni na novo sezono požarov v naravnem okolju.

Ta mesec smo v okviru 60 letnice ustanovitve naše enote organizirali tudi tekmo v žemarjenju – tehniki plezanja po vrvi, na Mlinotestov silos. Sodelovalo je 5 tekmovalk in 26 tekmovalcev. Absolutni zmagovalec se je na 43m visok silos povzpel v rekordnih 51 sekundah.