Namera za sklenitev pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem