Javno naročilo “Nakup podvozja za gasilsko vozilo”

Javno naročilo “Nakup podvozja za gasilsko vozilo”

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup podvozja za gasilsko vozilo.

Javno naročilo Nakup podvozja za gasilsko vozilo je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN002782/2023-W01, z dne 11. 5. 2023.

Rok za oddajo ponudbe je do 23. 5. 2023, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 5. 2023, do 12. ure.