Dimniški požar

Dimniški požar

Res je, da gre kurilna sezona proti koncu, a v zadnjih dneh smo vseeno posredovali na več dimniških požarih. Prav zato je pričujoč članek namenjen osvetlitvi vzrokov, prepoznavanju in pravilnemu ukrepanju ob pojavu dimniškega požara. Požar se iz dimnika lahko hitro razširi na ostrešje objekta, zato takšnih požarov ne gre podcenjevati.

Zakaj zagori v dimniku?

Dimni plini v dimniku zaradi nepopolnega zgorevanja trdnega goriva v kurilni napravi vsebujejo saje in nezgorele ogljikovodike. Ti se kot gorljive obloge nabirajo na stenah dimniškega priključka in dimnika. Če so obloge izpostavljene previsokim temperaturam, se posledično vžgejo in povzročijo dimniški požar.

V našem okolišu k nastanku dimniškega požara velikokrat pripomore burja, saj več omenjenih intervencij beležimo prav v dnevih z burjo.

Kako prepoznamo dimniški požar?

Začetno fazo dimniškega požara prepoznamo po intenzivnem izhajanju temno rumenega dima iz dimnika. V intenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali celo plamenu na vrhu dimnika. Dimniški požar zato najprej opazimo zunaj stavbe. Največkrat ga v tej fazi opazijo sosedje ali mimoidoči. Pri intenzivnem gorenju oblog se v dimniku lahko pojavi tudi rahlo ‘bobnenje’.

Kako ukrepamo ob dimniškem požaru?

Nemudoma je potrebno poklicati na številko 112 in operaterju podamo potrebne podatke. O nastanku dimniškega požara je potrebno takoj obvestiti vse uporabnike prostorov in stanovanj skozi katere poteka dimnik, zatem pa tudi preostale uporabnike oziroma stanovalce stavbe.

Gašenja dimniškega požara se nikakor ne lotevajte sami! Za to bomo poskrbeli gasilci, saj gre za zahtevno gašenje!

Kar lahko storite sami, je to, da zaprete ali omejite dovod zraka v kurilno napravo in posledično v dimnik. Zapreti je potrebno vse morebitne odprtine na dimniku, skozi katere lahko vanj prihaja zrak (npr. priključki na dimnik, dimniška vratca). Ne odpirajte dimniških vratc, saj je velika nevarnost, da ogenj in dim izbruhneta v prostor. Kot že omenjeno, dimniškega požara ne smete gasiti sami, sploh pa ne z vodo, saj se le-ta v dimniku upari in lahko poškoduje tako tistega, ki gasi, kot tudi dimnik. Ob nepravilnem gašenju se lahko pojavi večja zadimljenost prostorov, kar lahko prinese zastrupitev z dimnimi plini (predvsem s CO) in celo zadušitev.

Po dimniškem požaru in pred naslednjim kurjenjem, mora dimnik obvezno pregledati dimnikarska služba!