Usposabljanja v marcu

Usposabljanja v marcu

V mesecu marcu smo se gasilci GRC Ajdovščina udeležili treh usposabljanj, ki so potekala v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, in sicer:

  • Usposabljanje na temo gašenja notranjih požarov (C-modul) je tridnevni tečaj, namenjen obnavljanju znanja o vzrokih in razvoju požara, vstopu v prostor, gibanju po zadimljenih prostorih, delu z avtolestvijo, vodenju skupin, gašenju požara (v več nadstropnih objektih, kletnih prostorih, itn.). Gasilci opravljamo operativne naloge notranjih napadalcev in se pri požarih v objektih srečujejo z najbolj zahtevnimi oblikami reševanja in gašenja. Prav zato je obnavljanje znanja še kako pomembno, saj le tako lahko delo opravljamo varno in učinkovito. Tečaja sta se udeležila dva gasilca GRC Ajdovščina.
  • Usposabljanje na temo nevarnih snovi je dvodnevni tečaj, ki sta se ga udeležila dva gasilca GRC Ajdovščina. Tečaj je bil namenjen obnavljanju in nadgradnji znanja o orodju in opremi, ki se uporablja v intervencijah z nevarnimi snovmi, ter posebnim pristopom/postopkom, ki jih takšne intervencije zahtevajo. Delo z nevarnimi snovi je izredno nevarno, predvsem pa zahteva posebne postopke, zato so za pravilno, kvalitetno in predvsem varno posredovanje ob takšnih nesrečah, redna usposabljanja zelo pomembna.
  • Usposabljanje na temo hidravličnih orodij je enodnevni tečaj, ki sta se udeležila dva gasilca GRC Ajdovščina. Tečaj je bil namenjen obnovitvi znanja o hidravliki ter njeni uporabi v gasilstvu. Pri svojem delu namreč gasilci večkrat uporabljamo hidravlično orodje, zato moramo biti usposobljeni za pravilno in varno uporabo le-tega.  

Obenem smo gasilci GRC Ajdovščina v mesecu marcu izvajali tudi redne mesečne vaje, tokrat na temo pnevmatike (dvižne blazine, čepi, tesnilne blazine).