MEDNARODNI DAN CIVILNE ZAŠČITE

MEDNARODNI DAN CIVILNE ZAŠČITE

Prvi marec je Mednarodni dan Civilne zaščite. V le-to smo vključene vse enote za zaščito in reševanje (enote za prvo pomoč, enote za prvo veterinarsko pomoč, tehnične reševalne enote, enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, enote za uporabo zaklonišč, služba za proženje snežnih plazov, službe za podporo, poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki, informacijski centri, logistični centri, …), ter tudi druge službe. Na povabilo Občine Ajdovščina in župana g. Tadeja Beočanina, smo se udeležili slovesnosti, ki so jo priredili za vse nas, enote, vključene v občinski sistem Civilne zaščite. Župan se nam je v slavnostnem govoru zahvalil za ves trud in porabljen čas pri reševanju in odpravljanju posledic različnih ujm in nesreč. Prireditev je potekala v prostorih Civilne zaščite, na Ajdovskem letališču.

Osrednja slovesnost na državnem nivoju pa je potekala 2. marca, na Brdu pri Kranju. Tam so podelili 33 priznanj. ki so jih vročili zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam, gospodarskim družbam, zavodom in organizacijam, za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2019. Priznanja so simbolična zahvala za dolgoletno nesebično in prizadevno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Srebrni znak Civilne zaščite za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter izboljšanju varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, je prejel tudi naš upokojeni sodelavec Dušan Batista.

Dušan, iskrene čestitke!