Usposabljanje za pridobitev POKLICA GASILEC 2021

Usposabljanje za pridobitev POKLICA GASILEC 2021

Usposabljanje za pridobitev poklica traja šest mesecev in poteka v izobraževalnem centru na Igu. Navadno se usposabljanje začenja v mesecu januarju, letos pa je bilo zaradi epidemije koronavirusa nekoliko zamaknjeno in prilagojeno. Prve tri tedne se je odvijalo od doma, kar pomeni, da so kandidati predavanja iz teorije spremljali na daljavo. V sredini februarja so za tem kandidati začeli s šolanjem v izobraževalnem centru in tako pričeli tudi s praktičnimi vajami.

V mesecu aprilu bo vsak kandidat opravljal 14 dnevno prakso, ki bo potekala v matični gasilski enoti. Po končanem šolanju, predvidoma junija, sledi izpitno obdobje, ki je sestavljeno iz zaključnih izpitov in zaključne vaje. Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih, kandidat pridobi naziv “gasilec” in lahko začne opravljati delo v poklicni enoti.

V letošnji generaciji poklicnih gasilcev ima tudi GRC Ajdovščina svojega kandidata. Želimo mu vso srečo in komaj čakamo, da prične z delom pri nas!