Usposabljanje za gašenje notranjih požarov

Usposabljanje za gašenje notranjih požarov

Med 10. in 12. februarjem, sta se dva naša gasilca pridružila šestnajstim gasilcem iz drugih poklicnih gasilskih enot, pri usposabljanju za gašenje notranjih požarov. Usposabljanje te vrste imenujemo “C modul”. Tega izobraževanja pa se ne more udeležiti kdorkoli, saj je predpogoj za opravljanje usposabljanja, uspešno opravljen modul B. Usposabljanje po modulu C traja 26 pedagoških ur, od tega je osem ur namenjenih teoretičnemu delu in 18 praktičnemu usposabljanju, vse skupaj pa se odvija v centru za zaščito in reševanje na Igu.

Naša gasilca sta obnavljala in izpopolnjevala svoje znanje z različnimi vajami na sledečih področjih:

 • Razvoj požara in gašenje v zahtevnih, večnadstropnih stavbah
 • Sistematično gibanje v zadimljenih prostorih
 • Iznos ponesrečencev iz zadimljenih prostorov
 • Napeljava cevovoda
 • Nadzor nad delom napadalnih skupin
 • Uporaba lestve za reševanje in gašenje
 • Uporaba termo kamere
 • Komunikacija med delom na intervenciji
 • Vertikalno in horizontalno prezračevanje
 • Delo napadalne skupine pri reševanju in gašenju notranjega požara
 • Delitev nalog vseh sodelujočih
 • Prepoznavanje nevarnosti pri gašenju v zahtevnih stavbah

Kot ste že lahko ugotovili, pri nas veliko damo na izobraževanje in usposabljanje. Znanje je pomembno in nam pomaga, da smo pri svojem delu strokovni in uspešni.